{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Via onderstaand formulier kunt u een verzoek indienen. Let er op dat u de gegevens correct aanvult aangezien wij u een antwoord toezenden op deze contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren, zullen wij u bijkomend vragen om een kopie van uw identiteitskaart door te sturen. Deze kopie wordt enkel gebruikt ter controle van uw identiteit en wordt na validatie verwijderd. 

Heeft u niet de mogelijkheid uw verzoek online in te dienen?
Dan kunt u uw verzoek per post verzenden naar:
   Vesting Finance NV
   t.a.v. dienst Privacy
   Bellevue 3
   9050 Ledeberg

Zodra wij uw identiteit hebben vastgesteld, krijgt u binnen de wettelijk termijn van 30 dagen een schriftelijk antwoord op uw vraag, tenzij blijkt dat er meer tijd nodig is om aan uw verzoek te voldoen. U wordt in dit geval zo snel mogelijk geïnformeerd.