{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Incassoprocedure

Over de incassoprocedure

Waarom stuurt Vesting Finance mij een brief?

U heeft uw factuur niet op tijd betaald bij één van onze opdrachtgevers. Deze schakelt ons in om ervoor te zorgen dat u alsnog uw factuur betaalt.

Ik heb een brief van Vesting Finance gekregen. Wat moet ik nu doen?

Door het betalen van onze aanmaning voorkomt u een dure procedure in het vervolgtraject.
Als u echt niet kunt betalen, neem dan contact met ons op. Wij stellen u graag een afbetalinsplan voor.

Waarom worden er extra kosten door Vesting Finance berekend?

Het kan zijn dat wij uw openstaande factuur verhogen met intresten en kosten.
Deze kosten staan dan vermeld in de Algemene Leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het bedrag dat ik moet betalen?

U kunt uw bezwaar schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) bij Vesting Finance melden, vergezeld van eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een document waaruit blijkt dat het bedrag niet klopt). Vergeet hierbij zeker niet uw dossiernummer te vermelden.

Wat gebeurt er als ik maar een deel van het bedrag betaal?

Als u niet het gehele bedrag betaalt, ontvangt u van Vesting Finance een aanmaning om de rest van het bedrag te voldoen. Betaalt u dit restbedrag niet dan wordt de procedure verder vervolgd.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u helemaal niet betaalt, kunnen de extra kosten snel oplopen. Er wordt intrest over uw schuld berekend. Bovendien zijn de kosten van een gerechtelijke procedure hoog. Deze kosten zijn voor uw rekening. Dit betreft onder andere informatiekosten, deurwaarderskosten, gerechtskosten, advocaatkosten en kosten beslaglegging.

Hoe kunt u betalen?

In de herinnering staat het totale bedrag vermeld dat u moet betalen, de gestructureerde mededeling (OGM-nummer) en het rekeningnummer waarop u dient over te schrijven.

Wat gebeurt er als er juridische stappen ondernomen worden?

Indien het tot een gerechtelijke procedure komt ontvangt u een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder waarin vermeld staat wanneer u voor de rechtbank dient te verschijnen.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar die meehelpt een gerechtelijk vonnis uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat degene die voor de rechter moet verschijnen een dagvaarding krijgt. Maar hij is ook degene die beslag kan leggen op salaris of goederen en eventueel een woning kan laten ontruimen.