{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Niet eens?

Als u niet akkoord bent over het te betalen bedrag verzoeken wij u ons via info@vestingfinance.be in te lichten.

Betwistingen worden enkel aanvaard mits toezending van een geldig bewijs (betalingsbewijs, kopie van een aangetekende zending, etc.) en met vermelding van het dossiernummer.