Bedrijfsleiders liggen wakker van wijzigende regelgeving

Bedrijven moeten nadenken over de toekomst en anticiperen op wijzigingen in de maatschappij.

De meeste bedrijven denken hierover wel na maar gebruiken niet de juiste methodes, betrekken hierbij niet de juiste partijen en blikken vaak niet ver genoeg vooruit.  

Welke trends en omgevingsfacturen zijn bepalend voor de toekomst?

274 Vlaamse en Brusselse topmannen liggen vooral wakker van factoren waarin de overheid een bepalende rol speelt:  gewijzigde regelgeving (41%),  mobiliteit (37%) en geopolitieke veranderingen (27%).

Voor factoren als privacy-uitdagingen en ecologische problemen laten de bedrijfsleiders minder hun slaap.

grafiek

Methodes

Een ruime meerderheid van de bedrijfsleiders zegt actief bezig te zijn met de toekomst. 95% neemt gerichte initiatieven en 75% doet dit jaarlijks.

De kennis van de methodes voorhanden tot analyse is evenwel beperkt. 
Driekwart van de ondernemers doet aan SWOT-analsye en 72% aan brainstorming. Minder dan de helft maakt gebruik van trendopvolging (42%), stakeholderdialoog (32%) en scenario-oefening (19%).

 

Bron:  ETION-Toekomstenquête, 2016