Bereid u voor op de GDPR

Wat is de GDPR?

GDPR is de afkorting van de Europese General Data Protection Regulation, een nieuwe Europese verordening die werd aangenomen door het Europees parlement op 16 april 2016 en die in werking treedt vanaf 25 mei 2018.
Het is een lijvig maar ook abstract document waarin op heden nog de nodige preciseringen ontbreken. Daarom worden door de “Working Party 29” geregeld Richtsnoeren of Guidelines gepubliceerd teneinde de abstracte omschrijvingen te concretiseren en voorbeelden uit te werken.

Doelstelling van de GDPR?

Onze huidige Privacywet dateert uit 1992. De wijze waarop we nu 25 jaar later omgaan met data is ingrijpend veranderd. Online marketing, big data, profiling, social media, e-commerce,…  zijn allemaal begrippen die de laatste jaren zijn ontstaan en waarmee de huidige Privacywetgeving geen rekening kon houden. De nieuwe GDPR wil dan ook een uniforme bescherming bieden van de privacy rechten in de huidige technologische en digitale economie.

Voor wie geldt de GDPR?

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: de GDPR geldt voor zowat alle bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties binnen de Europese Unie die op een geautomatiseerde of een gestructureerde manier persoonsgegevens verwerken.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten om iemand te identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, IP-adressen, …).

Ook Vesting Finance bereidt zich voor

Binnen Vesting Finance bereidt de werkgroep GDPR binnen de afdeling Risk, Compliance & Governance ons bedrijf voor op deze nieuwe regelgeving.

  • via een risicoaudit wordt in kaart gebracht welke data wordt gebruikt, waar dit zich bevindt binnen ons bedrijf, wie er toegang tot heeft en waar potentiële risico zich situeren;
  • de huidige contracten met leveranciers en klanten worden bekeken, zodat deze beantwoorden aan de nieuwe regelgeving;
  • al onze medewerkers worden nu al via workshops geïnformeerd hoe om te gaan met data en hoe datalekken te voorkomen.

Een compliance traject heeft maar succes als alle stakeholders hieraan meewerken.
Vesting Finance zorgt niet alleen dat alle medewerkers binnen het bedrijf op de hoogte zijn van deze nieuwe regelgeving, ook binnen de klantenrelaties zal de GDPR worden geïmplementeerd.